Na podlagi določil 40. člena statuta delniške družbe AGIS ZAVORE d.d. Ptuj uprava družbe sklicuje:

22. redno skupščino družbe AGIS ZAVORE d.d.  Ptuj,   Rajšpova ulica 16,  Ptuj, 
ki bo v torek, dne 27.12.2016 ob 10 uri, na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj.

 

V spodnjih povezavah so objavljeni ustrezni dokumenti:

SKLIC 22. SKUPŠČINE DRUŽBE AGIS ZAVORE d.d.

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 22. SKUPŠČINE DRUŽBE AGIS ZAVORE d.d.