Na podlagi določil 40. člena statuta delniške družbe AGIS ZAVORE d.d. Ptuj uprava družbe sklicuje:

23. redno skupščino družbe AGIS ZAVORE d.d.  Ptuj,   Rajšpova ulica 16,  Ptuj, 
ki bo v ponedeljek, dne 15.05.2017 ob 10 uri, na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj.

 

V spodnjih povezavah so objavljeni ustrezni dokumenti:

SKLIC 23. SKUPŠČINE DRUŽBE AGIS ZAVOREd.d.

Obrazec za prijavo

Pisna zahteva delničarja

Na podlagi določil 40. člena statuta delniške družbe AGIS ZAVORE d.d. Ptuj uprava družbe sklicuje:

23. redno skupščino družbe AGIS ZAVORE d.d.  Ptuj,   Rajšpova ulica 16,  Ptuj, 
ki bo v ponedeljek, dne 15.05.2017 ob 10 uri, na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj.

 

V spodnjih povezavah so objavljeni ustrezni dokumenti:

SKLIC 23. SKUPŠČINE DRUŽBE AGIS ZAVOREd.d.

Obrazec za prijavo

Pisna zahteva delničarja