Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si

Naziv operacije: Vzpostavitev digitalne platforme za dvig konkurenčnosti podjetja
Kratica operacije:ERP, EDI in e-poslovanje

Opis operacije z namenom in cilji operacije:
Elektronska izmenjava med partnerji
Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja bo narejena v več korakih. Za vzpostavitev EDI standarda bomo najprej vpeljali ERP platformo, ki bo pokrivala vse poslovne procese v Agis Technologies, od razvoja in tehnologije, do prodaje, nabave, proizvodnje, logistike, računovodstvo, finance…  V drugem koraku pa bomo ERP platformo nadgradili z EDI modulom.

Spletne strani za tuje trge in spletna trgovina:
Spletna trgovina je namenjena končnemu potrošniku in majhnim distributerjem, ki naročajo zavorne ventile, sklopke samo takrat, ko jih potrebujejo to je v kateremkoli času dneva in kateremkoli dnevu v tednu. To je mogoče samo s spletno trgovino, ki podpira in pohitri vse zaledne procese v tradicionalnem industrijskem podjetju. Seveda bo trgovina več jezikovna (angleščina, nemščina, francoščina, ruščina) z možnostjo parametriziranja oziroma sestavljanja lastnih proizvodov za potrebe končnega kupca.

Produktno-prodajni video:
S ponudnikom video predstavitve bomo skupaj naredili scenarij, kjer bomo vmesili tovarno v našo regijo, regijo v našo državo in državo v Evropo. S tem bomo geografsko pozicionirali podjetje končnim kupcem, ker je običajno percepcija o tem, kdo smo, kje smo oz. kaj znamo, napačna. Posneli bomo industrijske kadre naših proizvodnih in razvojno tehnoloških procesov, ki dokazujejo našo tehnološko-proizvodno in kakovostno kompetentnost. Tako kot spletna stran in trgovina, bo predstavitveni video več jezikoven. Video bomo integrirali s spletno stranjo in bo tako nadgradnja naše spletne predstavitve.

Krepitev kompetenc-usposabljanja:
Zaposlene v Agisu Technologies izobražujemo o vseh novostih podjetja in dogajanja v panogi in širše na rednih mesečnih sestankih, celotno podjetje pa z mesečnim pismom, ki ga dobijo zaposleni ob plači. Kar pa se dogaja v IT svetu presega tak način komuniciranja in zato bomo za predajanje informacij in znanja angažirali zunanjega izvajalca, ki bo zaposlenim nudil svetovanje in usposabljanje na področju elektronske izmenjave med partnerji ter na temo standardizacije in optimizacije ter digitalizacije poslovnih procesov z namenom zmanjševanja stroškov in skrajšanja pretočnega časa (brezpapirno poslovanje, krajši pretočni časi z manj napak in manj režijskega dela).

Finančna podpora:
Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Rezultati operacije:
Podjetje Agis Technologies deluje v industrijskem okolju. Svoje zavorne sisteme prodaja trgom »aftermarketa«. Avtomobilski sektor zahteva, da njegovi dobavitelji delujejo po standardu VDA 6.3, kar predvideva popolno sledljivost, preglednost in nenehne izboljšave v razvojno-tehnološkem, proizvodnem in logističnem procesu. To bo mogoče samo, če imamo vzpostavljeno ERP platformo, ki odgovarja tem in še mnogim drugim zahtevam kakovosti, kot jih predvideva standard kakovosti TS ISO 16949 (po novem IATF 16949).

S pomočjo multi-jezikovnih spletnih strani se bomo predstavili potencialnim B2B kupcem na naših ciljnih trgih. Hkrati pa bo ta spletna stran pomagala pri repozicioniranju našega podjetja v očeh naših OEM kupcev, ki so naš ciljni tržni segment in ki omogočajo bistveno povečanje proizvodnih količin ter eskalacijo učinkovitosti v celotnem podjetju.  Pomemben dodatek spletni strani je tudi predstavitveni video podjetja, proizvodnje, regije in države v enem, ki pa ni samo marketinško orodje, ampak zelo močan argument v procesu prodaje, ki bo zaživela v okviru nove spletne trgovine.