SKLIC 24. SKUPŠČINE DRUŽBE AGIS TECHNOLOGIES, D.D.

Na podlagi določil 40. člena statuta delniške družbe AGIS ZAVORE d.d. Ptuj uprava družbe sklicuje: 24. redno skupščino družbe AGIS TECHNOLOGIES, d.d., Rajšpova ulica 16,  Ptuj, ki bo v ponedeljek, dne 22.01.2018 ob 10 uri, na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj. V...