SKLIC 23. SKUPŠČINE DRUŽBE AGIS ZAVORE d.d., Ptuj

Na podlagi določil 40. člena statuta delniške družbe AGIS ZAVORE d.d. Ptuj uprava družbe sklicuje: 23. redno skupščino družbe AGIS ZAVORE d.d.  Ptuj,   Rajšpova ulica 16,  Ptuj, ki bo v ponedeljek, dne 15.05.2017 ob 10 uri, na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj....

SKLIC 22. SKUPŠČINE DRUŽBE AGIS ZAVORE d.d., Ptuj

Na podlagi določil 40. člena statuta delniške družbe AGIS ZAVORE d.d. Ptuj uprava družbe sklicuje: 22. redno skupščino družbe AGIS ZAVORE d.d.  Ptuj,   Rajšpova ulica 16,  Ptuj, ki bo v torek, dne 27.12.2016 ob 10 uri, na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj.  ...